Služby

Teplo pro Kbely, a.s. poskytuje v souladu se záměrem společného podniku a požadavky vedení Městské části Praha 19 komplexně energetické služby ve vybraných lokalitách ve Kbelích. Dodávka tepla je zajišťována na základě provedené výstavby moderních plynových kotelen s rozvodem teplovodní sítě do bytových domů, které jsou ve vlastnictví Městské části Prahy 19.

Jedná se o lokality :

 • Rožďalovická
 • Toužimská
 • Katusická
 • Jilemnická
 • Zdravotní středisko
 • Lidový dům Toužimská

Komplexní energetické služby zahrnují zejména:

 • nepřetržitý provoz 24 hodin denně/7 dní v týdnu s dálkovým dozorem a dohledem
 • odbornou obsluhu kotelny v režimu týdenních periodických kontrol
 • veškeré opravy a potřebnou údržbu kotelny, zajištění veškerých předepsaných kontrol, zkoušek a revizí
 • výrobu a dodávky tepelné energie

Současně Teplo pro Kbely a.s. zajišťuje dodávky tepelné energie pro příspěvkové organizace a objekty Městské části Prahy 19:

 • ZŠ Albrechtická
 • MŠ Albrechtická
 • MŠ Letců
 • Úřad Městské části Praha 19, Semilská 43
 • Domov pro seniory Borovnická
 • Domov pro seniory Mladoboleslavská
Dodávky jsou uskutečňovány z moderních energetických zdrojů, které realizovala společnost Prometheus, energetické služby, a.s. v rámci dohody s Městskou částí o společném podniku.
Modernizace kotelen
Modernizace kotelen
Provoz a správa
Provoz a správa
Optimalizace tepelného hospodářství
Optimalizace tepelného hospodářství
Výstavba kotelen