O společnosti

Společnost Teplo pro Kbely a.s. je společným podnikem Městské části Prahy 19 a společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Myšlenka na projekt Teplo pro Kbely se zrodila v průběhu roku 2019, jednak na základě velmi dobrých referencí v podobě výstavby plynové kotelny pro novou sportovní halu ve Kbelích, kterou zajistil Prometheus, a dále současné potřeby Městské části Praha Kbely 19 řešit zastaralou teplovodní síť a neefektivní způsob dodávky tepla z centrálního systému zásobování teplem. Tento způsob vykazoval velice časté výpadky dodávek, značné ztráty v rozvodech zastaralé teplovodní sítě, a hlavně vysoké konečné ceny pro spotřebitele z řad kbelské veřejnosti. Proto Prometheus, energetické služby, a.s. oslovil vedení MČ Praha 19 s nabídkou společného dlouhodobého projektu modernizace výroby a dodávek tepla.

Od 1.1.2021 tak společnost Teplo pro Kbely, a.s. zahájila svoji činnost podle schválených dokumentů, tedy jako společný akciový podnik. Majoritní část akcií vlastní společnost Prometheus, statutární orgán společnosti je tvořen zástupci koncernu Pražská plynárenská, a.s. a Prometheus realizuje výstavbu a modernizaci vytápění ve Kbelích. Menšinový podíl akcií je v rukou Městské části Praha 19, zástupci městské části tvoří Dozorčí radu společnosti Teplo pro Kbely, a.s.

Představenstvo společnosti

  • Ing. Ludvík Baleka
  • Mgr. Petr Dolejš
  • Ing. Jan Maděra

Dozorčí rada        

  • Ing. Vladimír Olmr, místostarosta městské části Praha 19
  • Ivana Šestáková, místostarostka městské části Praha 19
  • Leoš Biskup, člen rady městské části Praha 19

Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.