Květen 2022 - Teplo pro Prahu, a.s.

Zastupitelstvo Hlavního města Prahy na svém zasedání dne 28.4.2022 schválilo založení teplárenského podniku pod názvem TEPLO PRO PRAHU, který je společným podnikem Magistrátu Hlavního města Prahy a městského koncernu Pražská plynárenská, a.s., realizovaný prostřednictvím dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s

Tento teplárenský projekt koncepčně navazuje na společný podnik Teplo pro Kbely.

 

Mezi první úkoly nově vzniklé akciové společnosti Teplo pro Prahu, a.s., IČO: 171 38 558, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00 patří převzetí 172 odběrných míst ve vybraných lokalitách města Prahy se zahájením dodávek tepla od 1.7.2022.

Společnost Teplo pro Prahu zde bude zajišťovat dodávky tepla o předpokládaném ročním objemu 140 000 GJ z 21 plynových kotelen s teplovodním rozvodem pro 10 000 domácností.

K uvedeným krokům Hlavní město Praha přistupuje se záměrem zajištění jistoty a energetické stabilizace a vytvoření dlouhodobě udržitelného systému dodávek tepelné energie kontrolovaného samotným městem, kdy oblast teplárenství (výrobu a rozvod tepla) postupně převezme licencovaný dodavatel tepelné energie v rámci vlastnické struktury Hlavního města Praha.

Teplo pro Prahu