Setkání zástupců městských částí a představení projektu TEPLO PRO KBELY

Ve středu 8.9. proběhlo v Lidovém domě Kbely setkání zástupců jednotlivých městských částí hlavního města Prahy, které pozvalo vedení Městské části Praha 19 a Pražské plynárenské a.s. pro představení projektu Teplo pro Kbely.

Na úvod setkání promluvit starosta Kbel pan Žďárský, který vysvětlil důvody, které vedly městkou část k zapojení se do tohoto společného projektu. Dále následoval krátký projev pana Chabra, člena rady HMP a předsedy představenstva Pražské plynárenské a. s. pana Pacovského.  Poté se ujal slova předseda představenstva Tepla pro Kbely Ing. Baleka, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Prometheus, energetické služby, a. s. Pan Baleka seznámil účastník s historií, přípravou a vlastní realizací celého společného projektu Teplo pro Kbely.  Po krátké diskusi následovala komentovaná prohlídka blokové plynové kotelny Toužimská, která vyrábí teplo pro dalších osm bytových domů v ulicích Toužimská, Katusická a Letců.

Počasí přálo, stejně tak byla i vysoká účast zájemců o projekt Teplo pro Kbely (48). Při závěrečném rautu bylo dostatek příležitosti si neformálně pohovořit se zástupci společnosti Teplo pro Kbely.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a podle reakcí během dne mělo i velmi pozitivní ohlas.

setkani2setkani3setkani4

TPK_setkani1