Kotelna Katusická

Bytový dům - stacionární kondenzační kotle Varmax o celkovém výkonu 1 350 kW

 

1.PŮVODNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE PŘED ZAHÁJENÍM MODERNIZACE 03/2021

KATUSICKA

2.ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ REALIZACE 03/2021

KATUSICKA

3.ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ REALIZACE 03/2021

KATUSICKA

4.INSTALACE KOMÍNOVÉHO TĚLESA NA FASÁDĚ DOMU REALIZACE 04/2021

KATUSICKA

5.INSTALACE ELEKTRO A MAR KOTELNY REALIZACE 04/2021

KATUSICKA

6.PRŮBĚH MONTÁŽNÍCH PRACÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ REALIZACE 05/2021-06/2021

Katušická_kotle